Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2012

miedziana
1058 cf69 390
Reposted frombatmanforever batmanforever
miedziana


Reposted fromskatrix skatrix viabatmanforever batmanforever
miedzianaReposted fromskatrix skatrix viabatmanforever batmanforever

August 06 2012

miedziana
Reposted frompiksele piksele viatea tea
miedziana
1382 7caa 390
Reposted fromcysia cysia viaskinny skinny
miedziana
7570 b207 390
Reposted frommilka milka viailoveyou iloveyou
miedziana
1039 ff45 390
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viailoveyou iloveyou
miedziana
3602 b79e 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viacolours colours
miedziana
Reposted frompiksele piksele viacolours colours
miedziana
8678 01ef 390

August 04 2012

9398 e633 390
Reposted fromyummyey yummyey vianefretete23 nefretete23
♥ • Only Fashion • ♥
Reposted fromweheartit weheartit vianefretete23 nefretete23

July 09 2012

miedziana
9405 6282 390
Reposted bygotohellhomoludens
miedziana
7758 66fe 390
Reposted fromcatarinadirksen catarinadirksen
miedziana
"Miej odwagę popełniać błędy. Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę."
Reposted bynataliana nataliana
miedziana
a potem to bym się mógł już sam świętować
i spalać a zapominać powoli
coraz wyżej do słońca i wyżej
jak do studni gdzie nafta
i płomień moich włosów schodzący

— Sted
Reposted frommarylou marylou
miedziana
7740 011f 390
miedziana
7737 4403 390
Reposted byParadiesdomikaaa
miedziana
7732 45dd 390
miedziana
7721 6bba 390
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl